Design a site like this with WordPress.com
Alustamine

Päevapoegade lood

PÄEVAKÄÄNAK – Muinaspärandi päev Tammel – 23.06.23
VAATA INFOT!

Veere, veere, päevakene!
Veere päeva vetta mööda,
lase kaselatva mööda,
jookse kuusejuurta mööda!
Veere sinna, kus su velle,
sõua sinna, kus su sõsar!

eesti regilaul

Ilmalind

– läänemersoome Loomislaul


Tähemõrsja

kureneiu Salme lugu


Päevapuu

lugu kuldsest Õunapuust


Sepp ja Kuldnaine

lugu Saare Sepast


Sepp ja Raua needmine

– lugu Sepast ja Rauast


www.paevapojad.ee